HŐSZIGETELÉS TERMOREFLEX

A hőáramlás három formája:

A hőátvitel anyagáramlással történik. A hőt egy mozgó közeg (folyadék vagy gáz) adja át egy nyugvó szilárd testnek - vagy fordítva. A részecskék összességükben mozgásban vannak.

A hősugárzás az elektromágneses hullámok által továbbított energia. A hőnek egyik testről a másikra történő átadása anyagi hordozó nélkül megy végbe (pl. a nap közvetlenül fűti a földet az űrön keresztűl is). A sugárzás nem helyhez kötött.

Ebben az esetben a különböző hőmérsékletű szilárd, folyékony vagy gáznemű anyagok között a hőcsere közvetlen érintkezés útján megy végbe. Az átadott hő mennyisége függ a folyamatban résztvevő testek anyagának összetételétől.

A Termoreflex mindhárom hőterjedési forma ellen védelmet nyújt

A TERMOREFLEX hőszigetelés gátolja a hideg levegő bejutását télen, és a meleg levegő bejutását nyáron - így csökkentve az épület hőveszteségét, illetve túlmelegedését

A TERMOREFLEX hővisszaverő rétegei közötti kis sűrűségű töltelék (vatta, hab stb.) szigetelő légréteget tartalmaz, ami fékezi a kondukciót.

A TERMOREFLEX rétegeI közül a legkülsők rendkívül hatékonyan verik vissza a meleg testek (télen a fűtőberendezések, nyáron a nap) felől érkező infravörös sugarakat.
A belső rétegek tovább növelik a THERMOREFLEX általános hatékonyságát, valóságos gátat emelve a sugárzás elé.

Tető, külső Tető, belső Födém Falak Padló Barkács
* * *
* * *
*
*
* *

Termoreflex fajták

logoPirosCE    logoPirosEMI    logoPirosMűszaki adatlap